Koppert Biological Systems

Een relatie die al jaren gebruik maakt van ons aanbod is Koppert Biological Systems. Het bedrijf produceert duurzame oplossingen voor de teelt van voedsel- en siergewassen. Samen met Koppert halen we onze verpakkingen op na gebruik door hun afnemers.

Pilotproject Montdo-Mite (Montdorensis)

Vier, vijf jaar geleden nam het gebruik van bestrijders in de chrysantenteelt sterk toe, vooral door de komst van de nieuwe bestrijder Montdo-Mite (Montdorensis). Het succes had echter een keerzijde: een groot volume gebruikte emmers waar een teler niets mee kon beginnen. Het was voor Koppert reden om een pilotproject op te zetten met als doel de emmers terug te halen en te recyclen. Consultant sierteelt Arthur Kalkman was vanuit het gewasteam Chrysant betrokken bij het project. “Voor de telers vormden de lege emmers een behoorlijk groot probleem. Zij voerden de lege emmers met het bedrijfsafval af, dit bracht uiteraard kosten met zich mee”, legt hij uit. “Vandaar dat we dit project zijn gestart.” Een alternatief ontwikkelen voor de kunststof emmers bleek niet mogelijk. “Nee”, zegt Arthur, “kunststof is het beste materiaal voor de verpakking en het transport van Montdo-Mite. Daar wilden we geen concessies aan doen. De kwaliteit van ons product blijft bij ons bovenaan staan.”

Impact minimaliseren

Het inzamelen en het aanbieden van de emmers voor recycling is de enige manier om de afvalstroom en dus de impact op het milieu te minimaliseren. Houweling Group is de strategisch partner van Koppert in verpakkingen en leverancier van onder meer de emmers voor Montdo-Mite. Samen met Koppert organiseerden wij de retourstroom in het pilotproject. “Je zou denken dat het efficiënter is als we de lege emmers met onze bestelbussen terug zouden halen. Maar met het oog op contaminatie is dat ronduit ongewenst. Het zou de kwaliteit van ons product in gevaar kunnen brengen. Dat kunnen wij onze klanten niet verkopen. Daarom houden we de aanvoer en de afvoer helemaal gescheiden.”

Uitrollen naar andere telers

Aan het pilotproject deden zes chrysantentelers mee, verspreid over het land. Houweling Group heeft op hun bedrijven containers neergezet waarin zij hun lege emmers kunnen opslaan. In een dergelijke container passen honderden lege in elkaar gestapelde emmers, met hun deksels. “In het eerste half jaar van 2021 hebben we de pilot uitgevoerd en getest.” De pilot bleek een succes dus wordt deze werkwijze nu ook uitgerold naar o.a. aardbeientelers in Nederland. En ook in België wordt een dergelijke samenwerking tussen Koppert, telers en de Houweling Group vestiging in Aarschot opgezet.

De laatste jaren zie je in deze sector veel initiatieven op het vlak van verduurzaming en circulair werken. Daar werken de telers echt heel hard aan. Aan dat proces van vergroening dragen wij samen met onze leveranciers graag bij.

Arthur Kalkman, consultant sierteelt bij Koppert Biological Systems

Op weg naar nul procent verspilling

In overeenstemming met duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties werkt Koppert hard aan het verminderen van afvalstromen. Dat doen zij langs de weg van preventie, reductie, recycling en hergebruik. Op deze wijze willen ze enerzijds de negatieve gevolgen van processen minimaliseren, anderzijds positief bijdragen aan het milieu en de menselijke gezondheid. Het uiteindelijke doel? In 2030 wil Koppert de verspilling, intern en extern, tot nul hebben teruggebracht. Als Houweling Group dragen wij met onze kennis en expertise graag bij aan het halen van dat doel.

Bron: Koppert Biological Systems – Biojournaal mei 2021