99 jaar ervaring 180.000 producten in meer dan 30 landen

Formulier recoservice

U kunt uw lege gebruikte verpakkingen met dit formulier aanmelden voor onze recoservice. Wij hanteren daarbij voorwaarden en berekenen vaste tarieven.

Eerst meer lezen over onze recoservice? Klik hier.

Contactgegevens

Contactgegevens aanvrager

Vul hier uw contactgegevens in.

Tip: In Google Chrome kunt u gebruik maken van auto-aanvullen. Ga in een nieuw tabblad naar chrome://settings/autofill en voeg een nieuw adres toe. Zodra u de volgende keer het formulier invult, zal uw browser de gegevens automatisch aanvullen.

Bedrijf

Contact

Ophaalgegevens

Ophaalgegevens

Pas hier uw ophaalgegevens geheel of gedeeltelijk aan, indien deze afwijken van de contactgegevens.

Tip: In Google Chrome kunt u gebruik maken van auto-aanvullen. Ga in een nieuw tabblad naar chrome://settings/autofill en voeg een nieuw adres toe. Zodra u de volgende keer het formulier invult, zal uw browser de gegevens automatisch aanvullen.

Bedrijf

Contact

Producten

Klasse

Er zijn heel veel stoffen die door hun specifieke eigenschappen tot de groep van gevaarlijke stoffen behoren. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen zijn deze ingedeeld in gevarenklassen. Conform ADR-wetgeving en vanwege milieu- en veiligheidseisen accepteren wij alleen stoffen uit de volgende gevarenklassen:

3 Brandbare vloeistoffen
4 Brandbare vaste stoffen
5.1 Oxiderende stoffen
5.2 Organische peroxiden
6.1 Giftige stoffen
8 Bijtende stoffen
9 Diverse gevaarlijke stoffen

Ingave van de gevarenklasse bij gevaarlijke stoffen is verplicht. Zonder ingave worden verpakkingen niet geaccepteerd. Stoffen uit andere gevarenklassen dan de hierboven genoemde, mogen niet bij ons worden ingeleverd.

Productnaam

Van iedere gevaarlijke stof is het bijsluiten van de MSDS verplicht. Omdat de MSDS herkenbaar is aan de productnaam, is dit vanaf nu het identificatiemiddel. Als u de MSDS al eerder heeft ingediend, is dat nu niet meer nodig.

Reststof

Geef per productrij aan of deze verpakking reststof bevat. Wanneer geen van de verpakkingen reststof bevat kunt u dat hieronder bevestigen. Voor meer informatie over reststoffen verwijzen we u naar de Houweling Recoservice Acceptatievoorwaarden.

De kosten voor het verwijderen en afvoeren van aanwezige reststoffen worden bij u in rekening gebracht. Bekijk onze tarieven hier.

Veiligheidsinformatieblad

Een Material Safety Data Sheet, of Veiligheidsinformatieblad, is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Wanneer de verpakking een gevaarlijke stof heeft bevat, is de aanwezigheid van een MSDS verplicht.

Houweling bewaart deze ingestuurde MSDS-en in het archief; wanneer deze eenmaal aangeleverd is, hoeft dit niet telkens opnieuw te worden geüpload. Als na ingave blijkt dat een MSDS niet aanwezig is, zal u worden gevraagd deze alsnog op te sturen.

Gebruikt laadvolume

Laadvolume

In deze balk wordt aangegeven welk deel van de transporteenheid u heeft benut. Het gebruikte laadvolume kunt u gebruiken in de berekening voor de hoogst toegelaten hoeveelheid per transporteenheid.

Rekenvoorbeeld
U heeft vier lege IBC’s waar een Organische Peroxide met UN-nummer 3105 in heeft gezeten. Alle IBC’s bevatten nog wat restanten, gemiddeld 2% per IBC. Vier IBC’s benutten samen een laadvolume van ca 7%.

In de tabel in paragraaf 1.1.3.6.3 van het ADR handboek vindt u, dat de hoogst toegelaten hoeveelheid per transporteenheid bij een stof met dit UN-nummer 333 liter is. De maximaal toegelaten hoeveelheid voor deze zending is dus 333 x 0,07 = 23 liter.

De vier IBC’s samen bevatten nog 4 x 1000 x 0,02 = 80 liter aan reststof.

Conclusie
De toegelaten hoeveelheid per transporteenheid wordt overschreden; u dient de aanwezige hoeveelheid reststof te verwijderen voordat u de IBC’s aanbiedt.

20% 40% 60% 80% 100%

Kies voorkeursdatum

Datum ophaling

De werkelijke ophaaldatum is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder routedagen en laadvolume. De routedagen worden bepaald op basis van de postcode. Als richtlijn voor het laadvolume kunt u de volgende gegevens aanhouden:

Minder dan 50%: ophaling binnen 7 werkdagen.

Meer dan 50%: ophaling binnen 2 werkdagen.

Uiterlijk één dag voor de werkelijke ophaaldatum zal de ophaling bij het ophaaladres worden aangemeld.

Bevestiging

Hartelijk dank voor het invullen van het recoservice-formulier.

U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Vragen over het formulier?
Onze specialisten helpen u graag.
reco@houweling.nl