Meer over de afvalbeheersbijdrage verpakkingen

Iedere ondernemer die meer dan 50.000 kg verpakkingsmateriaal op de Nederlandse markt brengt, moet een afvalbeheersbijdrage verpakkingen betalen. In dit artikel vertellen wij u meer over de afvalbeheersbijdrage en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Foto: Forbo Eurocol

Afvalfonds Verpakkingen

Afvalfonds Verpakkingen vergoedt de gemaakte kosten voor inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval. Die kosten worden betaald uit de heffing over verpakkingen (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen). Alle bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen betalen die heffing en dragen zo bij aan de inzameling en recycling van verpakkingen. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de inzameling, sortering en recycling van het verpakkingsafval organiseren.

Bijdrageplichtig

U bent verplicht zich aan te melden en afvalbeheersbijdrage verpakkingen te betalen, wanneer u in een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengt en/of ontdoet na import. De tarieven zijn gebaseerd op wat het in totaal kost om per materiaalsoort aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid te voldoen: de nettokosten die een materiaalsoort veroorzaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting minus de (positieve of negatieve) opbrengst. En algemene systeemkosten zoals bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Deze worden evenredig per kilo over alle materiaalsoorten toegerekend.

Tariefdifferentiatie

De tarieven voor kunststof per 1 januari 2022 zijn 0,70 euro per kilo ex BTW voor reguliere verpakkingen en 0,44 euro per kilo ex BTW voor goed uit te sorteren en te recyclen verpakkingen. De tariefdifferentiatie is bedoeld om het gebruik van goed recyclebare vormvaste kunststof verpakkingen te stimuleren en daarbij meer recht te doen aan bedrijven die verpakkingen gebruiken met een positieve marktwaarde na sortering. De KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen beoordeelt in hoeverre een verpakking recyclebaar is of niet.

Recyclecheck

Aan de hand van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen kunt u bepalen of een kunststof verpakking goed recyclebaar is. De recyclecheck gebruikt vragen in een beslisboom en wij kunnen u alvast de volgende antwoorden geven:

 • Onze verpakkingen zijn vrij van oxo-degradeerbaar materiaal, tenzij anders aangegeven.
 • Onze verpakkingen zijn vrij van elastomeren en siliconen, tenzij anders aangegeven.
 • Onze verpakkingen van PP, PE en PET zijn van monomateriaal (zonder multimateriaallagen, coatings en vulstoffen), tenzij anders aangegeven.

Wij kopen bewust en duurzaam verpakkingen in en lopen voorop in hergebruik en recycling. Als u onze producten koopt, bent u verzekerd van kwaliteit.

Johan van Vulpen, manager Purchasing bij Houweling Group

Besparen

Als u wilt besparen op de afvalbeheersbijdrage kunt u andere keuzes maken als het gaat om:

 • materiaalsoort
 • formaat, gewicht en volume
 • etiket
 • gebruik

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gebruik van een andere verpakking dan een opaak PET, CPET, PETG of thermogevormde PET verpakking.
 • Wijziging van het model van een emmer zodat deze lichter wordt of precies binnen de formaateis valt (groter dan 5 cm en kleiner of gelijk aan 5 liter productinhoud).
 • Wijziging in het formaat, de lijm of materiaalsoort van een etiket.
 • Vervanging van een etiket voor een sleeve of in-mould label van hetzelfde materiaal als de verpakking.
 • Meermalig gebruik van de verpakking in plaats van single-use zodat de verpakking een logistiek hulpmiddel wordt.

We care. We do. We fulfill.

Naast een besparing op uw afvalbeheersbijdrage zorgt u met een recyclebare verpakking vooral voor het milieu. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij bieden en welke duurzame voordelen daarbij horen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.