On the way to PlanetProof

Wij leveren graag onze bijdrage aan de bescherming van product, plant en persoon, nu en in de toekomst. Om onze inspanningen zichtbaar te maken, maken wij gebruik van (informatie van) keurmerken. In dit artikel vertellen wij u meer over het keurmerk On the way to PlanetProof.

Keurmerk PlanetProof

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to…’).

Het keurmerk kunt u tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Het bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier.

On the way to PlanetProof is een andere en internationale naam voor het vroegere keurmerk Milieukeur. In 2019 is Milieukeur voor alle agro/food producten vervangen door On the way to PlanetProof. Het keurmerk wordt beheerd door Stichting Milieukeur (SMK).

De voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding.

Strenge eisen

Alléén tuinders en boeren die op duurzamere wijze produceren of telen, kunnen het keurmerk On the way to PlanetProof aanvragen voor hun producten of diensten. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Certificatieschema

De regels rondom het product-/dienstcertificaat van On the way tot PlanetProof zijn streng. De volgende van onze producten kunnen gebruikt worden binnen PlanetProof:

Onze specialisten vertellen u er graag meer over: maak een afspraak.