Wat is een UN-goedkeuring?

Een deel van onze verpakkingen beschikt over een UN-goedkeuring en is daarmee geschikt voor het verpakken van gevaarlijke stoffen. In dit kennisartikel vertellen wij u meer over UN-goedkeuringen.

United Nations

Verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten gecertificeerd worden. Dit gebeurt volgens normen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties, in het Engels United Nations (UN) genoemd. De organisatie die verantwoordelijk is voor het vaststellen en reguleren van deze normen is de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). UN-certificering is onderdeel van een universeel systeem voor de classificatie, verpakking, markering en etikettering van gevaarlijke goederen, met als doel een veilig transport. Nationaal en internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen via weg-, rail-, water- en luchttransport is allemaal gebaseerd op dit systeem van ADR, GHS en UN.

Testen

Om een UN-certificering te krijgen wordt een verpakking getest. Met onder andere valtesten wordt aangetoond dat de verpakking geschikt is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De testen worden onder specifieke voorwaarden uitgevoerd.

Keurmerk

Na UN-goedkeuring of -certificering wordt dit met een preeg, een onuitwisbaar nummer, op de verpakking aangebracht. Een UN-keurmerk ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

UN is het symbool voor de United Nations goedkeuring voor gevaarlijke stoffen.

3H1 staat voor het type verpakking; in dit geval een kunststof jerrycan met niet-afneembare deksel. 1H2 staat voor een kunststof open top vat.

De letter X, Y of Z geeft aan in welke verpakkingsgroep het pakket is getest:

  • X = Verpakkingsgroep I (hoogste graad van gevaar)
  • Y = Verpakkingsgroep II (gemiddelde graad van gevaar)
  • Z = Verpakkingsgroep III (laagste graad van gevaar)

Als een verpakking op de hoogste graad van gevaar is getest, kan in die verpakking inhoud met een lagere graad van gevaar komen. Dan geldt voor de inhoud van de verpakking het volgende:

  • X = geschikt voor stoffen uit Verpakkingsgroep I, II en III
  • Y = geschikt voor stoffen uit Verpakkingsgroep II en III
  • Z = geschikt voor stoffen uit Verpakkingsgroep III

1.9 geeft het maximale soortelijk gewicht van de te verpakken vloeistof aan. In het geval van vaste stoffen geeft het getal het maximum toegestaan bruto gewicht (in kilogram) van de verpakking inclusief de inhoud. In het voorbeeld is dat dus 81 kilo.

200 staat voor de maximale hydrostatische druk (binnendruk) die de verpakking voor vloeibare stoffen kan doorstaan, weergegeven in kilopascal (kPa) en naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde 10 kPa. Bij vaste stoffen staat een ‘S’ vermeld.

19 staat voor het jaar van productie. De UN-goedkeuring bij kunststof verpakkingen mag niet ouder zijn dan 5 jaar. In het tweede voorbeeld is het jaartal niet vermeld omdat de UN-goedkeuring op een algemeen document van de verpakking stond. Op de verpakking zelf staat wel altijd het productiejaar.

D staat voor het land waar de keuring is uitgevoerd, in de voorbeelden Duitsland en Nederland (NL).

De laatste serie tekens identificeren de partij die de verpakking heeft gecertificeerd. Dit wordt weergegeven in de vorm van een naam, symbool van de fabrikant of code van de instantie.

We care. We do. We fulfill.

Wilt u weten welke verpakking u nodig hebt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen? Vraag ons om advies, onze specialisten helpen u graag!