Boost uw oogstpotentieel met Intra Hydropure!

Verhoogde opbrengst door optimale waterkwaliteit gedurende de teelt

Het einde van het seizoen is aangebroken, dat betekent dat het tijd is om de boomgaard winterklaar te maken. Eén cruciale stap die soms over het hoofd wordt gezien maar van groot belang is, is het zorgvuldig schoonmaken van het fertigatiesysteem. In de fruitteelt is het gebruik van een fertigatiesysteem tegenwoordig vrijwel onmisbaar. Het vroeg in het seizoen toedienen van meststoffen via dit systeem resulteert vrijwel direct in een verhoogde opbrengst. De optimale voordelen hiervan worden behaald wanneer elke druppelaar dezelfde waterkwaliteit levert. Maar is dat werkelijk het geval?

Gedurende het seizoen transporteert het fertigatiesysteem aanzienlijke hoeveelheden water door de hele boomgaard. Echter, dit water bevat vaak opgeloste stoffen, waaronder:

  • Nuttige voedingsstoffen zoals stikstof en kalium
  • Mineralen afkomstig uit de bron, zoals ijzer, kalk of mangaan
  • Organische verontreinigingen zoals bacteriën, schimmels en algen

De combinatie van opgeloste stoffen in het water kan soms leiden tot het vormen van biofilm, waarbij deze stoffen neerslaan in het fertigatiesysteem. Bij ernstige vervuiling kan dit leiden tot verstopte druppelaars, maar zelfs bij lichte vervuiling kan de gelijkmatige verdeling van voedingsstoffen over de boomgaard verstoord worden. Bomen dichter bij de pomp krijgen mogelijk de juiste verhouding aan voedingsstoffen, maar bomen op het einde van het systeem ontvangen misschien een andere verhouding, doordat voedingsstoffen in de lange leidingen tijdens hun reis kunnen neerslaan op de bestaande biofilm.

Hoe kunt u vaststellen of er biofilm aanwezig is? Dit is eenvoudig: verwijder een stuk leiding en snijd deze open. U zult merken dat er zich vervuiling aan de binnenzijde bevindt, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding waar duidelijk ijzer- en/of mangaanafzettingen te zien zijn. Als u de leiding liever niet doorsnijdt, kunt u ook uw vinger langs de binnenkant van de leiding halen bij het uiteinde. Soms voelt u een slijmerige laag; dit is biofilm.

Figuur 1: Ijzer- en mangaanafzettingen in irrigatieleidingen vóór behandeling

Het is nu tijd om het fertigatiesysteem te reinigen en klaar te maken voor het voorjaar. Dit kan worden gedaan met het product Intra Hydropure, dat gebaseerd is op waterstofperoxide en versterkt is met een zilverchelaat. Dit product helpt bij het verwijderen van verontreinigingen in welke vorm dan ook. In plaats van te werken met salpeter- of zwavelzuur, kunt u een dosering van 1% Intra Hydropure gebruiken. Het grote voordeel is dat naast het verwijderen van ijzerafzettingen ook biologische verontreinigingen worden geëlimineerd. Hierdoor zullen de leidingen bijna als nieuw zijn na deze reinigingsprocedure. Laat het product minimaal 24 uur in de leidingen staan en spoel de leidingen grondig voordat u ze leegmaakt voor de winterperiode.

Figuur 2: Schone leidingen na gebruik van Intra Hydropure

Het gebruik van Intra Hydropure leidt tot de volgende voordelen:

  • Schone leidingen van begin tot eind, geen last meer van verstoppingen
  • Uniforme watergift gedurende het hele seizoen
  • Geen noodzaak meer voor salpeter- of zwavelzuur als reiniging tijdens de winterperiode, dus geen corrosie
  • Creëer gezonde bomen met verhoogde vitaliteit

Wilt u meer informatie over het gebruik van Intra Hydropure en hoe u dit praktisch kunt toepassen op uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.