Instructies (video) voor een face fit test

Tijdens uw werkzaamheden draagt u adembescherming of gaat u adembescherming dragen. Die beschermt u tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om een goede bescherming te waarborgen is het van belang dat het beschermingsmiddel goed past. Wij controleren of uw adembescherming goed past door u een face fit test te laten doen.

Face fit test

De face fit test wordt uitgevoerd door een erkende ademluchtspecialist van Houweling Group. Met de test wordt gemeten of het adembeschermende middel wat u draagt of gaat dragen goed past. Met een speciaal apparaat wordt de zogenaamde inwaartse lekkage gemeten en vastgesteld of het beschermingsmiddel goed past en niet lekt.

Voorbereiding

Om een goede test uit te kunnen voeren, is een goede voorbereiding nodig. U dient aan onderstaande voorwaarden te voldoen, anders kan de face fit test niet bij u worden afgenomen.

 1. U dient gladgeschoren te zijn (stoppelvrij), maximaal 8 uur voor aanvang van de test. Wij hebben op aanvraag een afbeelding beschikbaar die visueel maakt welke gezichtsbeharing toegestaan is.
 2. U mag geen belemmerende sierraden, zoals piercings, dragen in het gebied van de afdichtingsrand van het adembeschermende middel.
 3. Uw dient uw adembeschermingsmiddel(en) en alle additionele pbm’s – zoals een helm of veiligheidsbril – die tijdens de dagelijkse werkzaamheden gedragen worden, mee te nemen naar de test.
 4. U mag 60 minuten voor aanvang van de test niet eten, drinken en roken.

Testen

Het afnemen van een face fit test duurt ongeveer 20 tot 30 minuten per type adembescherming. De ademluchtspecialist die de test bij u uitvoert, legt eerst de procedure aan u uit. Het adembeschermende middel wordt voorzien van een speciale adapter waardoor een slangetje in het beschermingsmiddel komt. Dit slangetje maakt het mogelijk om direct in het adembeschermende middel de lekkage te meten.

Opzetten

Gevraagd wordt om het adembeschermende middel op te zetten waarbij de ademluchtspecialist een aantal visuele controles uitvoert. Ook krijgt u uitleg over de juiste wijze van opzetten en afstellen. Hierna wordt de test gestart en dient u een aantal oefeningen op een zogenaamde stepper te doen. Met deze oefeningen worden algemene bewegingen op de werkplek gesimuleerd. Alle oefeningen worden op de stepper uitgevoerd, behalve oefening 6. Tijdens alle oefeningen mag u niet spreken, behalve bij oefening 5.

Oefeningen

De volgende oefeningen dienen te worden uitgevoerd, elke oefening duurt circa 1,5 minuut:

 1. Normale ademhaling. U beweegt rustig op de stepper en haalt normaal adem, zonder hoofdbewegingen of spreken.
 1. Diepe ademhaling. U beweegt rustig op de stepper en haalt langzaam en diep adem.
 1. Hoofd van links naar rechts bewegen. U beweegt rustig op de stepper en draait uw hoofd langzaam van uiterst links naar uiterst rechts. U houdt uw hoofd op elke uiterste positie kort stil, terwijl u tegelijkertijd ademhaalt (ca. 15-20 keer per minuut).
 1. Hoofd op en neer bewegen. U beweegt rustig op de stepper en beweegt uw hoofd langzaam op en neer. U ademt in wanneer u uw hoofd op het hoogte punt heeft (d.w.z. als u naar het plafond kijkt)
 1. Spreken. U beweegt rustig op de stepper en leest hardop de tekst voor op het papier dat u ter plaatse uitgereikt krijgt. Spreek langzaam en luid genoeg om duidelijk hoorbaar is voor de persoon die de test uitvoert.
 1. Naar voren buigen. U verlaat de stepper, gaat op de grond staan en buigt voorover alsof u uw tenen gaat aanraken. U buigt door te scharnieren bij de heupen en komt vervolgens weer terug in de rechtop positie (ca. 10-15 keer per minuut).
 1. Normale ademhaling. U beweegt rustig op de stepper en haalt normaal adem, zonder hoofdbewegingen of spreken. Deze oefening is hetzelfde als oefening 1.

Resultaat

Als tijdens de test blijkt dat uw huidige adembeschermingsmiddel niet goed past, zal de test herhaald worden met een of meerdere adembeschermingsmiddelen waarvan verwacht wordt dat deze wel goed passen. Afhankelijk van de testresultaten ontvangt u advies over het beste passende adembeschermingsmiddel. Als alle oefeningen goed zijn verlopen en de lekkage van het adembeschermingsmiddel binnen de norm valt, ontvangt u een certificaat. Het certificaat garandeert dat het op dat moment gedragen adembeschermingsmiddel u goed past.*

* De vorm van uw gezicht kan veranderen door bijvoorbeeld een kunstgebit, gewichtsverandering, gebruik van medicijnen of rimpelvorming. Overleg bij twijfel over een juiste passing. Houweling Group adviseert een jaarlijkse face fit test.