Wat is een periodieke maskercontrole?

Uw adembeschermingsmiddelen slijten door gebruik. Wij bieden u periodiek onderhoud waarbij we de beschermingsmiddelen onder andere controleren op gebreken en de lekdichtheid van het masker. Indien nodig vervangen wij onderdelen en voeren we reparaties uit.

Controle

Onze specialisten in ademluchttechniek controleren tijdens onze periodieke maskercontrole uw maskers en andere systemen voor ademhalingsbescherming. De maskers worden getest op lekdichtheid en de deugdelijkheid van belangrijke onderdelen wordt gecontroleerd. We bekijken de status van de filters en andere onderdelen en voeren kleine reparaties meestal direct uit.

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de periodieke masker controle moet het masker schoon (vrij van chemicaliën) worden ingeleverd. Het masker moet worden voorzien van een label met daarop in blokletters de voor- en achternaam van de gebruiker. Zorg ervoor dat uw aangeblazen systeem volledig is opgeladen om het door ons te laten testen op o.a. luchtdoorstroom en batterijcapaciteit. Wij testen maskers van de volgende merken:

  • 3M
  • BLS
  • DeltaPlus
  • Dräger
  • Honeywell
  • North
  • Panoramasque
  • Compact Air
  • Fernez

Verklaring

Na de periodieke maskercontrole ontvangt u van ons een inspectierapport dat het masker op dat moment voldoet aan de wettelijke eisen. Let op, wij controleren alleen uw masker. De passing van het masker op uw gezicht controleren wij met een speciale face fit test.