Hoe zorg je voor de beste gehoorbescherming?

Gehoorbescherming op maat; Kies de juiste gehoorbeschermers en voorkom lawaaidoofheid

Ongeveer 10% van de werkende bevolking in Nederland heeft te maken met lawaai op de werkvloer. Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot permanente gehoorschade (lawaaidoofheid). Schade door lawaai is echter te voorkomen. Dat doet u door de juiste gehoorbescherming te gebruiken. Bij ons kiest u de oordoppen, gehoorkappen en communicatieheadsets die bij uw werknemer passen. Met het 3M™ E-A-Rfit Dual-Ear validatiesysteem test u de pasvorm van 3M-oordoppen en -gehoorkappen.

Welke criteria gelden er?

Uw werknemer is verplicht om geschikte gehoorbeschermers te dragen, wanneer hij aan de dagelijkse bovenste actiewaarde LEP, d 85 dB(A) wordt blootgesteld. Dit is in overeenstemming met de Richtlijn 2003/10/EG van de Europese Raad.

U kiest een geschikte gehoorbeschermer op basis van belangrijke criteria. Zoals:

  • Niveaus van blootstelling aan lawaai.
  • De behoefte aan omgevingsbewustzijn en communicatie op de werkplek.
  • Compatibiliteit met andere persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM).

Maatwerk in gehoorbescherming

U heeft de geluidsniveaus op de werkplek bepaald, omgevingsfactoren meegenomen en een selectiemethode geïmplementeerd. Vervolgens komt u bij een andere belangrijke factor waar u rekening mee moet houden: de individuele werknemer. Hierbij draait het om maatwerk. Want net als bij andere soorten persoonlijke beschermingsmiddelen geldt dat er bij het kiezen van gehoorbescherming geen one-size-fits-all aanpak bestaat.

Training gebruik oordoppen en gehoorkappen

Als werknemers niet zijn opgeleid om oordoppen op de juiste manier in te brengen of gehoorkappen te gebruiken, lopen ze het risico op het ontwikkelen van lawaaidoofheid. Bovendien treedt gehoorverlies meestal geleidelijk op.

Daarom is het essentieel om uw werknemers met gehoorbescherming op de werkplek voortdurend voor te lichten en te trainen. Op die manier worden ze zich bewust van de gevolgen van lawaai voor hun gehoor. Tevens leren ze hoe ze hun gehoorbescherming op de juiste manier selecteren, gebruiken en verzorgen.

Gehoorbescherming moet comfortabel zijn

Gehoorbescherming moet comfortabel zijn om te dragen. De kans dat uw werknemer deze correct draagt in een luidruchtige omgeving, is daarmee immers groter. Een werknemer met een oncomfortabele gehoorbeschermer kan deze daarentegen halverwege een dienst verwijderen. Gevolg is dat hij of zij onnodig schadelijke geluidsniveaus ondervindt.

Kortom: onderschat de waarde van het comfort van gehoorbescherming niet. Omdat geen twee oren dezelfde vorm of grootte hebben, vindt u bij ons een breed scala aan oplossingen. Zo kunt u prima aan de individuele behoeften voldoen.

Omgaan met bestaand gehoorverlies

Naast het voorkomen van gehoorverlies moet ook zorgvuldig rekening worden gehouden met gehoorverlies dat al is opgetreden. Een werknemer met bestaand gehoorverlies moet, ondanks zijn verminderde gehoor, in staat zijn om belangrijke vormen van communicatie te horen. Denk aan kritische gesprekken, alarmsignalen op de werkplek, waarschuwingen bij gebruik van apparatuur et cetera.

Ook moeten personen met medische aandoeningen zoals gehoorverlies, een doorverwijzing krijgen naar een specialist. Zoals een bedrijfsarts of een audioloog. De Europese richtlijn EN 458:2016 schrijft dit voor.

Oplossingen bij mobiliteitsbeperkingen

Sommige werknemers kunnen moeite hebben met het samenrollen van oordoppen of met de juiste inbrengtechniek vanwege mobiliteitsproblemen. Mogelijk hebben zij aanvullende individuele trainingssessies nodig om een geschikte oplossing te vinden. Een oplossing voor dit probleem zijn de push-to-fit oordoppen. Uw werknemer kan deze oordoppen inbrengen zonder dat hij ze hoeft op te rollen. Ook gehoorkappen zijn een goed alternatief om bepaalde mobiliteitsproblemen te overwinnen.

Communiceren bij lawaai

Een ander punt van aandacht is dat werknemers zonder moeite kunnen blijven communiceren, wanneer ze gehoorbescherming dragen. Dat is goed mogelijk, zelfs in een luidruchtige omgeving. Met beschermende communicatieapparatuur verbetert u de veiligheid en productiviteit. Dit vermindert tevens het risico op gehoorverlies. Een gehoorkap met ingebouwde omgevingsmicrofoon maakt bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken mogelijk. Ook verbetert daarmee het omgevingsbewustzijn in de werkomgeving. Gehoorbescherming met radio is mogelijk, want deze oplossingen werken ook met bestaande radiosystemen (en bluetooth).

3M™ E-A-Rfit Dual-Ear validatiesysteem voor testen pasvorm

Om tot de juiste pasvorm van oordoppen of gehoorkappen te komen, kunt uw medewerker deelnemen aan een pasvormtest. Een pasvormtest helpt bij het herkennen van trends en probleemgebieden.

Met het 3M™ E-A-Rfit Dual-Ear validatiesysteem test u de pasvorm van 3M-oordoppen en -gehoorkappen. Zo komt u tot een selectie van de juiste gehoorbeschermer voor zowel het individu als de werkomgeving. De test is snel, eenvoudig en objectief. De resultaten duidelijk en nauwkeurig. Nadat uw medewerker de test heeft voltooid, wordt zijn of haar persoonlijke dempingswaarde (PAR) weergegeven. Deze geeft de hoogte van het beschermingsniveau aan.

Uw werknemer kan voor de pasvormtest slagen of zakken. Wanneer een werknemer niet slaagt, biedt dit u als werkgever een mogelijkheid om onmiddellijk actie te ondernemen. U kunt dan de werknemer bijvoorbeeld trainen in de juiste inbrengmethode. Ook kunt u een apparaat kiezen dat een betere pasvorm biedt.

Vraag nu de demo aan van de pasvormtest