Vier Ecostars sterren voor Houweling Group

Op 29 mei heeft Ecostars een her-audit uitgevoerd van ons wagenpark. Ecostars is een Europese erkenningsregeling voor duurzame vervoerders van vracht en personen en wordt aangeboden door de Gemeente Rotterdam aan transporteurs in de regio.

Wegtransport

Wegtransport is onontbeerlijk in de huidige maatschappij: zonder wegtransport zouden veel producten de consument niet kunnen bereiken. Wegtransport is echter ook een belasting voor het milieu. De sector werkt dan ook constant aan het het duurzamer maken van transport. Houweling Group werkt hier graag aan mee en heeft concrete maatregelen genomen om de milieubelasting te verminderen.

Maatregelen

Enkele voorbeelden van de meest recente maatregelen:

  • Bijna alle vrachtwagens hebben de nieuwste Euro 6-norm.
  • De verbruikscijfers worden wekelijks gemonitord en uitschieters worden besproken met de chauffeurs.
  • De chauffeurs volgen in het kader van code 95 ook cursussen ‘het nieuwe rijden’ en ‘veilig rijden’.

Ecostars

Het Ecostars ‘Fleet Recognition Scheme’ is ontwikkeld om erkenning, begeleiding en advies te geven over uitvoeringsmaatregelen die de efficiency verhogen, brandstofverbruik verlagen en emissies verminderen. Met als doel het verminderen van CO2 uitstoot en verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Organisaties die hun bedrijfsvoering milieuvriendelijk(er) maken, kunnen zich laten beoordelen en zo sterren verdienen. Zo werken transportbedrijven en andere vervoerders in Rotterdam uiteindelijk toe naar 5 sterren voor duurzaamheid. De score wordt bepaald door:

  • duurzame prestaties
  • voertuig- en brandstofkeuze
  • verduurzaming van bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld via managementsystemen die bijdragen aan emissiereductie)

Vier sterren

De audit van Houweling Transport bv heeft geresulteerd in een waardering van vier sterren.

Minimaal 75% van wagenpark vier sterren plus minimaal één bedrijfstoepassing. Of 50% vier sterren plus alle van de volgende punten: formeel brandstofmanagementprogramma, rijvaardigheidstraining, juiste voertuigspecificatie, gebruik van bedieningsondersteuningssystemen, operationele uitvoering en doelgroepbepaling.

Ecostars uitleg 4 sterren