Houweling Group haalt drie ISO-certificaten

Een prachtige mijlpaal: we hebben drie ISO-keurmerken gehaald. Een geslaagde audit heeft aangetoond dat Houweling Group voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. En daar zijn we trots op!

Drie certificaten

We willen groeien in professionaliteit en kwaliteit en zijn daarom het traject ingegaan om de volgende drie ISO-certificaten te behalen:

ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen

Met onze certificatie voor deze norm laten we zien dat we de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd hebben. Het continu verbeteren van de kwaliteit staat centraal in het toepassen van ISO 9001:2015. Doordat medewerkers de processen goed leren kennen, raken zij zich steeds meer bewust van het gevolg van hun handelingen. Dit verhoogt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de organisatie en de producten.

ISO 14001: Milieumanagementsystemen

Met onze certificatie voor de norm 14001:2015 laten we zien dat we een milieumanagementsysteem hanteren en zo de milieuveiligheid borgen. We besteden structureel aandacht aan het milieu in de bedrijfsvoering. Het managementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties.

ISO 45001: Gezond & Veilig werken

De norm 45001:2018 laat zien dat we voldoen aan de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. We voeren een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Het behalen van deze certificaten is voor Houweling Group de bevestiging dat we de processen rond onze dienstverlening ook daadwerkelijk goed hebben georganiseerd en klaar zijn voor verdere groei.

Erik Forsten, manager QSHE Houweling Group

Kwaliteit blijven leveren

Er zijn audits op locatie gehouden, ons beleid en maatregelen zijn beoordeeld en medewerkers zijn uitgebreid geïnterviewd. Erik Forsten, Manager QSHE: ”We willen deze certificaten uiteraard behouden. Elk jaar vinden interne en externe audits plaats, zodat we onszelf constant verbeteren en kwaliteit kunnen blijven leveren”.