Houweling Group breidt ISO certificaten uit

In 2019 haalde Houweling Group drie ISO-certificaten. Drie jaar later zijn de certificaten opnieuw uitgegeven én wordt gewerkt aan de ISO 26000 richtlijn.

Hercertificering

Sinds januari 2019 zijn we in het bezit van de volgende drie ISO-certificaten:

  • ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen
  • ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen
  • ISO 45001:2018 Gezond & Veilig werken

De certificaten hebben een geldigheid van drie jaar. In jaarlijkse controle-audits wordt na één en twee jaar gecontroleerd of we nog steeds werken volgens de ISO-standaarden. Aan het einde van het derde jaar is er een hercertificatie-audit. In die audit moeten we opnieuw bewijzen dat onze werkwijze en managementsystemen de ISO-normen waardig zijn. In januari 2022 bleek dat we de drie ISO-certificaten mogen blijven voeren.

We zijn trots dat bij de hercertificering ook blijkt dat we stappen blijven zetten in onze processen en kwaliteit. Tenslotte is een ISO-certificaat geen doel op zich, maar een manier om te blijven verbeteren.

Erik Forsten, manager QSHE Houweling Group

ISO 26000 richtlijn

Als organisatie willen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verbeteren en die nog serieuzer nemen. De internationale ISO 26000 richtlijn geeft duidelijke definities en afbakening van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en handvatten voor een verdere implementatie in de organisatie. Wij werken in 2022 dan ook aan de volgende stappen uit de richtlijn:

  • realisatie van bereidheid in de gehele organisatie
  • inventarisatie van de belanghebbenden en hun verwachtingen
  • vertaling van beleid naar praktijk
  • transparantie in doelen en haalbaarheid

We care. We do. We fulfill.

Wij streven naar duurzame groei voor toekomstige generaties. Werken volgens bovenstaande ISO-certificaten en -richtlijn waarborgt onze kwaliteit, milieuprestaties en de veiligheid en gezondheid van onze werknemers. Op die manier kunnen we werken aan de bescherming van product, plant en persoon. Nu en in de toekomst.