Grondstoffen blijven schaars

De grondstoffen kunststof, karton, staal, blik, textiel, leer en hout blijven schaars. Het aantal force majeure van producenten zorgt ervoor dat de krapte toeneemt. Ook de stijgende prijzen van onder meer gas, elektriciteit en transport, geven extra druk. Zowel leveranciers als klanten zoeken alternatieven, wat gelukkig ook weer nieuwe kansen biedt.

Oorzaken

De prijzen van de grondstoffen stijgen al negen maanden. Tel daarbij nog een keer de prijsstijging van gas, elektriciteit, brandstof, transport, pallets, kokers, inkten, dozen enzovoorts bij op. Die hogere kosten gaan ten koste van de marge, omdat grondstof prijsindexen zoals Platt’s, IK of ICIS er geen rekening mee houden.

Economische schade

In de huidige markt is de kostprijs van grondstoffen pas bij het leveren bekend. Dat zorgt ervoor dat prijzen van producten pas daarna vastgesteld worden worden. En dat is geen fijne situatie, zowel voor de producent als voor de afnemer niet. Daarnaast zijn lange levertijden nu het nieuwe normaal. Dat kan in sommige gevallen oplopen tot 40 weken of zelfs 19 maanden. Het lijkt er niet op dat de problemen over een paar maanden voorbij zijn. De inschatting is dat de tekorten en hoge prijzen tot ruim in 2022 zullen aanhouden. De tekorten leiden tot vertraging van de economische groei. De groei van klanten is daardoor beperkt en fabrikanten kunnen nieuwe klanten niet leveren. In de bouw bijvoorbeeld is dat nu het geval. Europa is als netto-importeur van deze grondstoffen extra kwetsbaar voor deze marktverstoringen.

Nieuwe oplossingen

Fabrikanten en klanten zoeken naar alternatieven om klanten te leveren. En dat lukt! Met elkaar worden nieuwe kansen gecreëerd om productiestilstand te voorkomen. De hoeveelheid van te produceren artikelen en het tijdstip van produceren worden zo gepland, dat machines kunnen doorgaan. Daarnaast gebruiken steeds meer partijen gerecyclede grondstoffen en additieven. Hiervoor zijn extra kwaliteitskeuringen nodig om de kwaliteit te garanderen. Ook een goede planning is onmisbaar. De focus van degene die inkoopt ligt nu meer op het verkrijgen van voldoende grondstoffen dan op een scherpe prijs.

Duurzaam alternatief

Het gebruik van gerecycled kunststof is een duurzaam alternatief voor het gebruik van producten van virgin materiaal, zoals:

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.