Zoekt u een gastspreker spuitlicentietrainingen?

Organiseert u spuitlicentietrainingen en zoekt u een gastspreker uit het bedrijfsleven? U kunt daarvoor bij ons terecht.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij het bestrijden van schimmels, insecten en onkruiden. Bestrijdingsmiddelen die buiten de landbouw worden toegepast, zijn geen gewasbeschermingsmiddelen, maar biociden. Mensen die beroepsmatig met gewasbeschermingsmiddelen werken, zijn verplicht om een spuitlicentie te behalen.

Spuitlicentie

Met een spuitlicentie kan de houder aantonen over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken om verantwoord met gewasbeschermingsmiddelen te werken. Het hebben van deze licentie is ook verplicht als men bestrijdingen uit laat voeren door derden op eigen terrein of als men gewasbeschermingsmiddelen opslaat.

Spuitlicentietraining

Mensen die een spuitlicentie hebben, ontvangen een erkend diploma. Dit is vijf jaar lang geldig. Om hun kennis up-to-date te houden, moeten licentiehouders gedurende de geldigheid van de licentie minimaal vier kennisbijeenkomsten volgen. En wat is er leuker dan een gastspreker te vragen om zijn kennis te delen?

Gastspreker

Onze productspecialist André Pelgrim is op de hoogte van de nieuwste eisen en benodigdheden om veilig te werken met gewasbeschermingsmiddelen. Hij geeft trainingen op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en veilig werken en is gastspreker. Beide zijn hem op het lijf geschreven.

Door trainingen te volgen en dagelijks contact te hebben met gebruikers, dealers en leveranciers houd ik mijn kennis over veilig werken met gewasbescherming actueel. Ik vind het leuk om mijn kennis met anderen praktijkgericht te delen.

André Pelgrim, Productspecialist

We care. We do. We fulfill.

Vraag ons om meer informatie of informeer naar de beschikbaarheid van onze gastspreker via ons contactformulier.