Welke veiligheidshandschoen is geschikt?

Het kiezen van de juiste veiligheidshandschoenen per situatie kan best lastig zijn. Daarom volgt hier een uitleg van de verschillende eisen en normeringen die opgesteld zijn.

Kenmerken en keurmerken

De Europese Unie heeft categorieën en normen opgesteld, zodat u precies kunt zien aan welke veiligheidseisen handschoenen voldoen. Er zijn drie categorieën opgesteld door de EU met de mate van risico’s waartegen bescherming geboden moet worden. Dit is de CE-markering die u terugvindt op de veiligheidshandschoenen. Omdat de wetgeving algemeen is, zijn er normen ontwikkeld op een meer gedetailleerd niveau. Dit zijn de Europese normen, ofwel EN-normen.

Categorieën CE-markering

Veiligheidshandschoenen zijn op basis van de ernst van het gevaar waartegen de handschoenen moeten beschermen, in te delen in drie risicocategorieën:

  • Categorie 1: bescherming tegen minimaal risico
  • Categorie 2: bescherming tegen middelzwaar risico, bijvoorbeeld bij snij- en prikgevaar.
  • Categorie 3: bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico’s. Hieronder vallen de meeste chemisch bestendige handschoenen en bijvoorbeeld de handschoenen die beschermen tegen grote hitte en tegen elektriciteit

Er zijn ook handschoenen die niet binnen één van deze drie risicocategorieën vallen, bijvoorbeeld afwashandschoenen. Zij hebben dus geen CE-markering.

EN-normen

Er zijn verschillende EN-normen. Voor de Nederlandse markt dragen Europese normen de codering NEN-EN. Voor ieder risico geldt een andere norm, afhankelijk van de werkomstandigheden. De NEN-normering geeft aan tegen welke specifieke gevaren de handschoen bescherming biedt. De meest voorkomende normeringen en bijbehorende gevaren zijn:

  • EN 420: algemene vereisten
  • EN 388: mechanische risico’s
  • EN 374: chemicaliën en micro-organismen
  • EN 407: hitte en vuur
  • EN 511: bescherming tegen koude
  • EN 421: bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting

De CE-markering en NEN-normering staan aangegeven op de handschoen zelf of op de verpakking van bijvoorbeeld wegwerphandschoenen.

Contact

Samen met onze specialisten kunt u de veiligheidshandschoenen uitkiezen die het beste bij uw werkzaamheden passen. We houden rekening met de risico’s waartegen de handen beschermd moeten worden. Daarnaast kijken we ook naar comfort en levensduur. Graag helpen wij u met de keuze voor de juiste veiligheidshandschoen.