Welke soorten valbeveiliging zijn er?

Het werken op hoogte brengt risico’s met zich mee, zoals valgevaar. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen in de vorm van valbeveiligingsmiddelen. Hiermee worden middelen bedoeld die voorkomen dat personen van hoogte vallen en middelen die de krachten die vrijkomen bij een val opvangen. Er zijn twee soorten valbeveiliging, collectieve en persoonlijke valbescherming.

Valbeveiligingsmiddelen als wettelijke verplichting

Vallen is extra riskant bij werkzaamheden op 2,50 meter of hoger. Vanaf deze hoogte is het volgens de Europese richtlijnen verplicht om gebruik te maken van valbeveiligingsmiddelen. Bij werk op een hoogte van minder dan 2,50 meter is valbeveiliging verplicht als er sprake is van een verhoogd valrisico. Hierbij kan gedacht worden aan werken boven water, op verkeerswegen of boven een open vloer. Artikel 3.16 van het Nederlandse Arbobesluit schrijft voor dat werkgevers en pandeigenaren verantwoordelijk en dus verplicht zijn de gelegenheid en middelen te bieden om werkzaamheden op hoogte veilig te kunnen uitvoeren.

Collectieve valbeveiliging

Ten eerste moet een werkplek bij voorkeur permanent aangepast worden (permanente valbeveiliging). Dit kan door collectieve valbeveiliging, zoals hekwerk en borstweringen. Vervolgens kunnen er tijdelijke valbeveiliging geplaatst worden, zoals steigers en ladders. Voor dergelijke beveiligingsmiddelen kunt u terecht bij gespecialiseerde bedrijven.

Persoonlijke valbeveiliging

Naast collectieve valbeveiliging wordt persoonlijke valbeveiliging gebruikt. Denk hierbij aan gordels, vallijnen en helmen. Verder is er ook het veiligheidsharnas. Dit zit vast aan bijvoorbeeld het dak of aan de steiger met een vanglijn. Mocht de persoon vallen, dan vangt het harnas de klap zoveel mogelijk op.

NEN Normen

De normen NEN 360, NEN 361 en NEN 365 gaan over de eisen waaraan persoonlijke valbeveiliging moet voldoen. Hierbij is de NEN 365 een overkoepelende norm. De norm NEN 360 gaat over de eisen waaraan valbeschermers met lijnsspanners moeten voldoen, de norm NEN 361 gaat over valharnassen. Het volgen van deze NEN normen is de beste manier om aan de Nederlandse arbowetgeving te voldoen. De norm beschrijft ook de inspectiepunten voor het keuren van valbeveiliging.

Andere beschermingsmiddelen

We care. We do. We fulfill.

In onze digitale catalogus kunt u persoonlijke valbeveiligingsmiddelen bekijken, en als u klant wordt kunt u ook bestellen. Vraag vrijblijvend een offerte aan.