Welke soorten hoofdbescherming zijn er?

Het hoofd is kwetsbaar en daarom is goede hoofdbescherming belangrijk. Als er tijdens werk kans op hoofdletsel bestaat, is het wettelijk verplicht om hoofdbeschermingsmiddelen te dragen.

Wettelijke verplichtingen

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in relatie tot het werk wat uitgevoerd wordt. Als hoofdbeschermingsmiddelen nodig zijn volgens de wet, dan moeten deze aan de werknemers gegeven worden. Bovendien moet de gebruiker, in dit geval de werknemer, voorlichting krijgen over hoe het beschermingsmiddel gebruikt moet worden. Op hun beurt zijn werknemers verplicht om de aangewezen beschermingsmiddelen in gebruikt te nemen.

Soorten hoofdbescherming

De keuze van het soort hoofdbescherming hangt af van het gevaar waaraan de gebruiker bloot kan staan. Grofweg kunnen hoofdbeschermingsmiddelen ingedeeld worden in twee categorieën: hoofdbedekkingsmiddelen en veiligheidshelmen.

1. Een hoofdbedekkingsmiddel wordt gedragen als er sprake is van de volgende risico’s:

  • lichte stoten (stootpet)
  • scalperen of hygiëne (haarnetje)
  • verbranding of verontreiniging (pet)
  • kou (muts)

2. Een veiligheidshelm wordt gedragen als er sprake is van de volgende risico’s:

  • botsen
  • vallende voorwerpen
  • spatten
  • chemicaliën
  • elektrische stroom
  • stoten

De keuze voor een veiligheidshelm of een hoofdbedekkingsmiddel is terug te vinden in de risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) en het plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt een advies gegeven, gebaseerd op de (mogelijke) risico’s waarmee u te maken krijgt.

Normen en markering

Een veiligheidshelm moet voldoen aan de Europese norm EN 397 ‘Industriële veiligheidshelmen’ en is voorzien van een CE-markering. Hieronder valt de schokabsorptie (vallend bolgewicht), helmschaal penetratie (puntig valgewicht), niet ontvlambaarheid, verouderingsbestendigheid en zaken als maatvoering, max. gewicht, afmetingen en markering. Bovendien geeft deze EN 397 norm aan dat aan de binnenkant van de helm informatie staat. Hierbij kunt u denken aan welke CE-markering de helm voldoet en van welk materiaal de helm gemaakt is.

Voor hoofdbedekkingsmiddelen, in dit geval de stootpetten, bestaat de norm EN 812. Een stootpet kan gedragen worden in situaties waar de drager het hoofd kan stoten tegen statische en stationaire (vaste) objecten, waarbij er kans is op lichte oppervlakkige verwondingen. De stootpet is niet geschikt als bescherming tegen effecten van vallende voorwerpen of bewegende en/of schuivende massa’s of objecten.

Als u twijfelt dan adviseren we u te kiezen voor hoofdbescherming met een EN 397 norm.

Andere beschermingsmiddelen

Contact

Bekijk ons aanbod aan hoofdbeschermingsmiddelen in de digitale catalogus en vraag een offerte op.