Wanneer heeft u voor het laatst uw filters vervangen?

Ademhalingsfilters gaan niet eeuwig mee. Als een gas- en dampfilter zijn volle capaciteit heeft benut, biedt deze geen enkele bescherming meer. Een overmatig gebruikt roetfilter zal u nog steeds beschermen, maar het zal moeilijk zijn om door te ademen, wat leidt tot vermoeidheid en verminderde productiviteit.

Levensduur ademhalingsfilter

De levensduur van een filter kan worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder het type filter, de concentratie van verontreinigingen in de lucht, ademhalingssnelheden, vochtigheid en temperatuur. De beste praktijk is om een ​​filtervervangingsschema op te stellen – een gespecificeerde tijdsperiode waarna filters worden vervangen. Deze tijdsperiode kan het beste worden ingesteld met behulp van objectieve gegevens en een hulpmiddel voor het schatten van de levensduur, zoals de 3M Service Life Software. Als alternatief kan een filtervervangingsschema worden ontwikkeld door rekening te houden met typische doorbraaktijden voor gas- en dampfilters, of verstoppingstijden voor deeltjesfilters, op uw werkplek en het toepassen van een veiligheidsmarge.

Wanneer filters vervangen

Filters moeten minimaal vervangen worden wanneer:

  • U de verontreiniging kunt proeven of ruiken wanneer u het masker correct draagt (gas- en damp- of combinatiefilters).
  • U moeilijker door de filter kunt ademen (roet- of combinatiefilters).
  • De houdbaarheidsdatum van de filter is verstreken.
  • De filter zes maanden of langer uit de verpakking is geweest (gas- en damp- of combinatiefilters).
  • De filter tekenen van schade vertoont.

Vervangt u uw filters vaak genoeg? Bekijk ademhalingsfilters in onze catalogus of neem contact op voor meer informatie. Onze specialisten helpen u graag!