Opslag van lithium-ion batterijen en accu’s

Het gebruik van lithium-ion batterijen en accu’s is gestegen, onder andere door de populariteit van draadloze apparatuur. De opslag van batterijen en accu’s is niet zonder risico’s.

Gevaren

Lithium-ion batterijen en accu’s kunnen ontbranden als ze beschadigd zijn of als ze ergens tegenaan stoten. Temperaturen kunnen dan oplopen tot boven de 750 ⁰C. Bovendien kunnen er zeer giftige stoffen vrijkomen. Het blussen van lithium-ion batterijen met water werkt helaas niet. Omdat het om een chemisch proces gaat, wordt het vuur bij het blussen juist aangewakkerd.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Omdat de gevaren groot zijn, is men bezig om een Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) richtlijn op te stellen. Tot die tijd kunt u twee handreikingen raadplegen die opgesteld zijn door de Veiligheidsregio Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond en het LIOGS (Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen).

Veilig opslaan lithium-ion batterijen en accu’s

Het is dus belangrijk om deze producten op een veilige manier op te slaan. Dit kan in bijvoorbeeld een speciaal hiervoor gemaakte opslagcontainer. Deze is geschikt om (kapotte) lithium-ion batterijen en accu’s in op te slaan. De lithium opslagcontainer heeft dubbelzijdige wanden van plaatstaal, met daartussen een vulmiddel. Dit middel werkt zowel verstikkend als koelend. Dit maakt deze speciale opslagcontainer bijzonder geschikt om producten met lithium-ionen veilig te bewaren

Offerte opvragen

Voor de opslag van lithium-ion batterijen en accu’s bieden we meerdere mogelijkheden: vraag een offerte op.