Bij welke netwerken en verenigingen zijn wij aangesloten?

Wij delen onze relevante expertise, actuele kennis en jarenlange ervaring graag in verschillende netwerken en verenigingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze diverse lidmaatschappen.

MVO Nederland

Wij zijn partner van MVO Nederland en daarmee onderdeel van een economie waarin positief financieel resultaat hand in hand gaat met de zorg voor onze planeet en mensen. Lees meer op mvonederland.nl.

Vereniging Veilig & Gezond Werken (VVGW)

De Vereniging Veilig & Gezond Werken (v/h branchevereniging AVAG) is voor leden die zich op kwalitatief en deskundig hoog niveau bezighouden met de distributie en productie van een bijzonder breed scala aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Lees meer op vvgw.nl.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Als erkend leerbedrijf van SBB bieden wij studenten stageplekken en leerbanen die bijdragen aan hun ontwikkeling tot vakmensen. Lees meer op s-bb.nl.

Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK)

De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) behartigt de belangen van zo’n 450 bedrijven geclusterd in 19 brancheverenigingen. Lees meer op nrk.nl of rethinkplastics.nl.

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Als ondernemer in de transport- en logistieksector zijn wij aangesloten bij TLN. Lees meer op tln.nl.