Wanneer is gehoorbescherming verplicht? Begrijp de Decibelgrenzen

Werken in een lawaaierige omgeving kan risico’s met zich meebrengen voor het gehoor. Maar wanneer is gehoorbescherming verplicht? Hoe bepaal je de grenzen? In dit artikel duiken we in de regelgeving rondom geluidsniveaus op de werkplek en de rol van de werkgever in het aanbieden van gehoorbescherming.

De Norm voor Gehoorbescherming op de Werkplek

Het is verplicht om gehoorbescherming te dragen wanneer een werknemer dagelijks blootgesteld wordt aan een gemiddeld geluidsniveau van meer dan 85 dB(A). Het niveau van gehoorbescherming kan variëren afhankelijk van de geluidsniveaus en het soort werk dat uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld, op plaatsen met extreme geluidsniveaus zoals een start- en landingsbaan op een vliegveld, zijn oorkappen met maximale geluidsdemping nodig.

Risico op Gehoorverlies en de Arbowet

Het risico op gehoorverlies door lawaai begint op werkplekken met een gemiddeld dagelijks geluidsniveau van 80 decibel. Volgens de Arbowet moeten werkgevers maatregelen nemen om de blootstelling van werknemers aan lawaai boven dit niveau te verminderen. Dit kan onder andere door akoestische engineering (zoals geluidsisolatie), het aanpassen van werkprocessen, of het gebruik van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen. Deze maatregelen moeten ook worden opgenomen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Werkgeversverantwoordelijkheid en Gehoorbescherming

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om werknemers te beschermen tegen het risico van gehoorverlies door lawaai. Dit betekent dat bedrijven specifieke maatregelen moeten nemen zoals het uitvoeren van een RI&E, het aanbieden van gehoorbescherming aan werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke geluidsniveaus, en waar mogelijk het aanpassen van werkprocessen.

Bewustzijn van Lawaaiblootstelling en Opleiding

Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers hun werknemers bewust maken van de risico’s van blootstelling aan lawaai. Dit betekent het aanbieden van opleiding over het juiste gebruik van gehoorbescherming en over veilige werkpraktijken in lawaaierige omgevingen. Werkgevers hebben ook de verantwoordelijkheid om werknemers te informeren over de maatregelen die genomen zijn om hun gehoor te beschermen, en over hun rechten volgens de Arbowet.

Gehoorbeschermingsmiddelen bij Houweling Group

Bij Houweling Group hebben we een verscheidenheid aan 3M gehoorbeschermingsmiddelen in ons PBM-assortiment. Neem een kijkje in onze webshop of neem contact op met een van onze specialisten voor meer informatie.