Bij hoeveel decibel is gehoorbescherming verplicht?

De gehoorbeschermingsverplichting geldt als een werknemer te maken heeft met een dagelijkse dosis geluid die gemiddeld hoger is dan 85 dB(A). Dit is geen pasklare regel. Het niveau van gehoorbescherming hangt af van de hoeveelheid lawaai waaraan u wordt blootgesteld, en van het soort werk dat u doet. Als u bijvoorbeeld werkt in een omgeving met extreme geluidsniveaus (zoals een start- en landingsbaan op een vliegveld), dan draagt u oorkappen met maximale geluidsdemping.

Het gevaar van door lawaai veroorzaakt gehoorverlies begint op een werkplek met een gemiddeld dagelijks geluidsniveau van 80 decibel. Op werkplekken waar het lawaai dit niveau overschrijdt, moeten de werkgevers volgens de Arbowet maatregelen nemen om de blootstelling van werknemers aan lawaai te verminderen. Dit kan gebeuren door akoestische engineering (bijvoorbeeld geluidsisolatie), door het veranderen van werkprocessen of door het gebruik van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen. De noodzaak van dit volume moet ook in de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) worden opgenomen.

De werkgever is verplicht de werknemers te beschermen tegen de risico’s van gehoorverlies ten gevolge van lawaai. Daartoe moet het bedrijf specifieke maatregelen nemen. Deze omvatten het uitvoeren van een RI&E, het bieden van gehoorbescherming aan werknemers die worden blootgesteld aan gevaarlijke geluidsniveaus of het zo mogelijk aanpassen van werkprocessen. De noodzaak van deze stappen moet ook in de RI&E worden opgenomen.

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers zich bewust zijn van de risico’s van blootstelling aan lawaai. Dit omvat opleiding over het gebruik van gehoorbescherming en over veilig werken in lawaaierige omgevingen. Als werkgever moet u uw werknemers informeren over de maatregelen die zijn genomen om hun gehoor te beschermen en wat hun rechten op grond van de arbowetgeving zijn.

Bij Houweling Group hebben we onder andere 3M gehoorbeschermingsmiddelen in ons PBM-assortiment. Neem een kijkje in onze webshop of neem contact op met een van onze specialisten.